Tuinontwerpen
In de afgelopen jaren heb ik tal van tuinontwerpen gemaakt voor diverse opdrachtgevers, waarbij zowel het ontwerp als het beplantingsplan een belangrijke rol spelen. Enkele jaren geleden ben ik stap voor stap gestopt met het maken van tuinontwerpen voor derden. Al mijn aandacht gaat nu naar Cruydt-Hoeck. Misschien dat ik het tuinontwerpen in de toekomst weer eens op pak. Kijk onder "projecten" voor een indruk van mijn werk. 

Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden
Sinds 2007 heb ik samen met zijn vrouw Jojanneke Bijkerk het zaden bedrijf Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden voortgezet. Dit is een prachtige kwekerij van wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels. Kijk voor veel meer informatie op www.cruydthoeck.nl

Werken aan eigen tuin
Als onderdeel van Cruydt-Hoeck zal ik de komende jaren werken aan onze eigen tuin. Deze tuin is bewust alleen in hoofdlijnen ontworpen en zal stap voor stap zijn concrete vorm krijgen. Hiermee wordt deze tuin ontwikkeld vanuit de "procesgedachte" inplaats vanuit de "objectgedachte" waarbij een tuin "ineens" wordt aangelegd. Zo nu en dan, bijvoorbeeld tijdens onze jaarlijkse Open Dag bij Cruydt-Hoeck kunt u deze tuin bezoeken.